Кина Михайлова

Кина Михайлова е родена през 1955 г. в гр. Хасково Завършила е ДБИ (Държавен Библиотекарски Институт) в гр. София и Пловдивски Университет - българска филология. Работила е 41 години като библиотекар в РБ „Христо Смирненски” - гр. Хасково. Член е на СНБП и на Дружеството на писателите - Хасково. Има издадени 3 стихосбирки: „Сърце на длан” (1995), „Предупреждение за утре” (1997) и „Бяла магия” (2002). Носител е на юбилейния медал на СНБП и на местната награда на КДК - гр. Хасково на „Южна Пролет”, а също и на наградата за поезия на радио и телевизия „Веселина”. Участва в много сборници с поезия, в юбилейния сборник на СНБП, Литературен алманах Хасково (2016), Литературна антология „Край реката с тополите” (2016).


Публикации:


Поезия:

ГОРЧИ МИ/ брой 97 юли 2017