КУЧЕШКИ ТЕРИТОРИИ В ДУХОВНИ ПРОВИНЦИИ

Веселин Касчиев

Местните поети маркират територия с изсмукани от пръстите метафори и никого не пущат. Само те били поети.
Местните политици маркират територия с фалшиви идеи и никого не пущат. Само те били политици.
Местните революционери маркират територия с измислени барикади и никого не пущат. Само те били революционери.
Местните учени маркират територия с десетки преписани страници и никого не пущат. Само те били учени.
Местните луди маркират територия с налудни идеи и никого не пущат. Само те били луди.
Местните проститутки маркират територия с клиенти и никого не пущат. Само те били проститутки.
Местните клошари маркират територия с боклуци и никого не пущат. Само те били клошари.
Единствено човечният, възторженият, благородният се намира в територията на духа, за която няма маркировка. Тя е необятна, всепроникваща, но в кристалната си чистота почти недостижима. И какво да види този странник в нея? С изумление и потрес той го вижда. Местните поети, политици, революционери, учени, луди, проститутки и клошари вече са превзели територията на духа и настървено лаят срещу него.
Благородният, човечният, свободният влиза в ролите на всички тях и веднага ги разбира. Те не знаят, казва си, че територията на духа не е място върху географска карта. Ако съществува, тя е вътре, дълбоко в човека. Тя е съкровената му връзка с висшето начало. Тя е естеството му неземно. И значи от него самия не могат да го изгонят. От неговата душа, от смисъла негов не могат да го изгонят. Никой не може да го изгони.
Благородният, човечният, свободният тихо се отдалечава.
В територията на духа го чака къртовска работа.