МИГОВЕ

Роберт Рождественски

превод: Татяна Любенова

МИГОВЕ

Ти за секундите надменно не мисли.
Ще дойде време,
сам ще разбереш, навярно -
като куршуми покрай слепите очи,
как просвистяват миговете
главни.

И всеки миг си има смисъл свой,
камбани свои, има свои белези.
раздават миговете - на кого позор,
кому - безславие,
а някому - безсмъртие.

Пресовани са мигове в годините,
пресовани са мигове в столетия.
Понякога и не разбирам сам
кой миг е първи,
или кой - последен е.

От дребни мигове дъждът е изтъкан.
Тече като вода обикновена.
И половин живот ти чакаш взрян
кога ще дойде
твойто мигновение.

Ще дойде то, голямо, като глътка,
глътка вода във знойно лятно време.
А иначе, да помниш трябва своя дълг
от първи си миг
и до последния.

Ти за секундите надменно не мисли.
Ще дойде време,
сам ще разбереш, навярно,
като куршуми покрай слепите очи,
как просвистяват миговете
главни.

——————————

ЗА ТОВА МОМЧЕ

Тази сутрин, във зори
ще стана.
По широкото поле
ще мина.
Сякаш нещо с паметта ми
стана:
всичко, с мене не случило се,
помня.
По лицето ми дъждът
пада,
за света двайсет лета
са малко.
Със това момче дори
не се познавах,
обещаващо:
“Ще се завърна, мамо!”

А тревата в степта
на горчиво ухае.
Ветровете млади -
зелени са.
И се будим ние
посреднощ от грохота -
може би е от буря,
или ехо е
от войната последна.

Пролетта обещава ни
дълга да бъде.
Чака зърно отбрано
полето.
И живея сега
на земята пъстра
и за себе си,
и за момчето.
Тази тежест обаче
така ме превива,
ала иначе как да живея,
щом гласът му далечен
мене все вика,
песента му във мене
се лее.

А тревата в степта
на горчиво ухае.
Ветровете млади -
зелени са.
И се будим ние
посреднощ от грохота -
може би е от буря,
или ехо е
от войната последна.


МГНОВЕНИЯ

Не думай о секундах свысока.
Наступит время,
Сам поймешь, наверное, -
Свистят они, как пули у виска,
Мгновения,
мгновения,
мгновения.

У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают - кому позор,
Кому бесславье,
а кому бессмертиие.

Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
Где первое мгновенье,
где последнее.

Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная.
И ты порой почти полжизни ждешь,
Когда оно придет,
твое мгновение.

Придет оно, большое, как глоток,
Глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг
От первого мгновениья
до последнего.

Не думай о секундах свысока.
Наступит время
сам поймешь, наверное, -
свистят они, как пули у виска,
мгновения,
мгновения,
мгновения.

——————————

ЗА ТОГО ПАРНЯ

Я сегодня до зари
встану.
По широкому пройду
полю.
Что-то с памяти моей
стало:
Все, что было не со мной,
помню.
Бьют дождинки по щекам
впалым.
Для вселенной двадцать лет -
мало.
Даже не был я знаком
с парнем,
Обещавшим:
“Я вернусь, мама!…”

А степная трава
пахнет горечью.
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы.
И грохочет над полночью
То ли гроза,
то ли эхо
прошедшей войны.

Обещает быть весна
долгой.
Ждет отборного зерна
пашня.
И живу я на земле
доброй
За себя
и за того парня.
Я от тяжести такой
горблюсь.
Но иначе жить нельзя,
если
Все зовет меня
его голос,
Все звучит во мне
его песня.

А степная трава
пахнет горечью.
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы.
И грохочет над полночью
То ли гроза,
то ли эхо
прошедшей войны.