„БАЩА МИ В МЕН” – ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

Излезе от печат поетичната антология „Баща ми в мен”, чийто съставител е поетът от Разград Иван Дойнов. Книгата събира 204 стихотворения и поеми от 172 български поети. Първият поет в нея е роден през 1827 г., а последният - през 1978 г. Представени са всички поетически епохи и стилове - от края на Възраждането, през народническата поезия, модернизма, символизма и „предметната” лирика, социалистическия реализъм и неговите алтернативи, чак до постмодерната поезия и до стиховете от първите години на ХХІ век.

Тази антология няма претенции да представи в пълнота темата за бащата в българската поезия от средата на ХІХ до началото на ХХІ век. Тя е по-скоро том с лирически творби, от които биха могли да тръгнат следващи колекции и изследвания. В този смисъл тази книга е отправна точка. Място, в което темата се заявява и откроява. Нещо като първо възвестяване и самопосочване. Като ковчеже, пълно с гласове.

Това не е само антология за бащата, но и за сина - за техните диалози, но и за разривите между тях, за интензивното живеене в традицията, откроена в дъгата на приемственост между минало и настояще. Затова понякога в част от стихотворенията гледната точка се измества - не синът говори за бащата, а бащата говори на/за сина.

В приложението „Думи за бащите” са включени бележки и мемоарни фрагменти, оставени от литературни и други личности за техните бащи. Чрез тези думи е представено семейно-родовото измерение на темата.

В антологията са поместени и творби на мнозина поети от Разград и Лудогорието като Христо Радков, Петя Йорданова, Любка Стоянова, Иван Дойнов, Шабан М. Калкан, Пламен Панчев, Жени Славска, Кольо Дончев, Мехмед Карахюсеинов, Радосвета Миркова, Милена Дачева, Мариета Илиева - Пигелер, Дойчин Дойнов, Емилия Пройнова, Пламен Дойнов и Валентина Ласкаева.

Спомоществователи на антологията са Община Лозница, кметът на община Исперих Бейсим Руфад, „Млин 97″ АД, „Антибиотик Разград” АД, Иван Петров, бизнесмен, Милен Минчев, инж. Мишо Драганов, инж. Гани Ганев, Методи Ботровлиев, д-р Марин Керчев, „Агрохимконсулт-3″ ООД, Димитър Павлов, адвокат в Разград, Цанка Тъмнишка.


Баща ми в мен. Поетична антология. Съставител Иван Дойнов. Разград: Разградско дружество към Сдружение на българските писатели, 2017.