ЗА МАЛОРУСИЯ

Анатолий Васерман

превод: Литературен свят

Според мен провъзгласяването на държавността на Малорусия е естествен изход от юридическата безизходица, създадена от терористите, превзели властта в Киев и някои негови околности през 2014 г.

Няма да навлизам в юридически подробности, но след превземането на Киев тези деятели много усърдно и изобретателно направиха така, че цялата им дейност да бъде юридически нищожна.

И, съответно, няма и най-малка възможност да се говори за украинска държавност, понеже и най-малките й следи са унищожени толкова усърдно, че аз дори не съм очаквал.

Затова провъзгласяването на мястото на бивша Украйна поне на някаква държавност, вече е несъмнен прогрес.

Друг въпрос е, че самата тази нова държавност, разбира се, още далеч не е идеална - тъй като все още засега в някаква степен се опира на престъпния лозунг «Украйна не е Русия». В незначителна степен, но все пак се опира.

Тъй като самият факт за провъзгласяването на държавност на мястото на Украйна - е (в известна степен) юридическа фикция, още веднъж ще повторя: целият натрупаният опит напълно отчетливо е доказал, че концепцията «Украйна не е Русия» е престъпна концепция.

Защото тя очевидно противоречи и на историческите, и на етнографските данни, а да се защитават лъжливи тези е невъзможно, опирайки се само на истински факти и разсъждения. В политиката лъжата неизбежно се превръща в бойни действия.

Затова няма нищо учудващо нито в зверствата на разнообразните терористични групировки като така наречената «Организация на украинските националисти», нито в многото други подобни на нея престъпни групировки. Това е неизбежно именно защото лъжата в политиката неизбежно се превръща в престъпления.

Затова според мен това провъзгласяване е само първата крачка в здраво направление, и сред жизнено необходимите крачки е признаването на необходимостта от обединяване на Малка Рус с всички останали части на Русия - преди всичко, естествено, с Велика Рус.

Ще напомня за всеки случай, че в рамките на лъжливата концепция «Украйна не е Русия» се разпространява и лъжливото твърдение, че наименованието «Малорусия» е обидно.

Това е лъжа - защото въведеното някога от гърците в общоевропейска употреба име «малка» за част от страната за нейното изначално историческо ядро, а «велика» - за всичко, което е израснало от това ядро, по никакъв начин не е обидно. Обратно, това показва, че исторически именно тези краища могат да се смятат за източник на общоруската държавност.

Наистина, последните исторически проучвания показват, че това не е съвсем точно, че в действителност руската държавност се е формирала по целия «кехлибарен път» - пътят от варягите до гърците. Тоест нейно ядро не може да бъде наречен само Киев или само Стара Ладога.

Реално държавата се е формирала на много места едновременно. Но от гледна точка на гърците, участващи във формирането на руската държава на този етап - за ядро може да се смята именно Киев и земите около него.

Затова наименованието «Малка Рус» изобщо не е обида, а напротив, признание на историческия приоритет на тези земи.

——————————

Nalin.Ru., 18.07.2017