ДЕСЕТ ВАЖНИ ФАКТА ЗА МАЛОРУСИЯ

Експертна група на RusNext

превод: Литературен свят

1. Названието «Малорусия» се е появява в началото на XIV век като византийско църковно-административно определение на западно-руските земи («МикроРусия»).

2. От XVII век Малорусия е едно от официалните названия на Гетманшчината, държавата на Богдан Хмелницки.

3. След обединяването на руските земи на Переяславската Рада през 1654 г. руският цар започва да се нарича цар на Велика, Мала и Бяла Рус (ВМБР).

4. Настоятелят на Киево-Печорския манастир Инокентий в «Киевски синопсис» (1674) за първи път формулира разбирането за руския народ като триединен народ от великоруси, малоруси и белоруси.

5. През XVII век в Гетманшчината се появява представата, че живеещите тук «малороруси» са, както и «великорусите», клони от единния общоруски народ и в Руската държава имат равни национални и социални права и възможности. За малоруси се смятат Гогол, Тарас Шевченко, Миклухо-Маклай.

6. След Брестския мир 1918 г., според който западно-руските земи стават протекторат на Германия, наименованието «Малорусия» изчезва от  употреба.  При провеждането на украинизацията от 20-те г. под ръководството на пристигналия от Австрия националист Михаил Грушевски името «Малорусия» е напълно забранено.

7. В  наше време като идеолог на възраждането на малоруската идентичност се изяви изтъкнатият писател и философ Олес Бузина, загинал през 2015 г. от ръцете на терористи в Киев.

8. Малоруското наречие исторически е диалект на руския език, именно на него се пеят украинските народни текстове. То днес е «разговорният украински език» (т.н. «суржик»), който, за разлика от официалния «мова», е разбираем без превод за всеки носител на руския език. Някои лингвисти смятат малоруското наречие за отделен език, който се нуждае от развитие и подкрепа.

9. Решението за създаване на федеративната държава «Малорусия» е важна крачка към утвърждаването на общоруската идентичност, възраждането на разбирането за руския народ като триединство от великоруси, малоруси и белоруси.

10. След държавния преврат в Украйна през февруари 2014 г., факт, който беше признат от руския съд, и унищожаването на съветското наследство в Украйна («декомунизацията») киевският режим окончателно изгуби всяка връзка с Украинска ССР. Федеративна държава Малорусия де факто става културният и политически приемник на Съветска Украйна - високоразвита и процъфтяваща страна с високо ниво на живот на населението и научно-технологични постижения.

http://rusnext.ru/, 18.07.2017