МИСЛИ И ИЗРЕЧЕНИЯ

Артур Шопенхауер

*
Всеки човек има нужда от известна доза скръб, грижи и неволи, както корабът има нужда от тегло в дъното си, за да не се люшка, а да върви сигурно.

*
Физиономията на злите хора носи отпечатъка на вътрешно измъчване, което изпитват; даже когато са постигнали всяко външно щастие, те имат злочест изглед, щом не се намират в радостни минути или ако не се прикриват.

*
Животното чувства и гледа, а човек мисли и ражда идеи. И единият, и другият упражняват волята си.

*
Във всички времена големите умствени способности са били считани за дар Божи; затова ги наричат дарби, нещо отстъпено от небесното благоволение.

*
Пред глупците и безумните, за да покажем своя ум, има само едно средство: да не им говорим.

*
Добродетелта е като гения - не се добива чрез учение.

*
Най-велик човек не е завоевателят, а онзи, който може да владее себе си.

*
По-лесно можеш да изгубиш приятеля си, след като си му дал пари, отколкото ако си му отказал.

*
Невежеството понижава човека, когато е съпроводено с богатство. Богатият прилича на добитък, който живее по прищевките си.

*
Ний си носим недостатъците, както носим тялото си, без да чувстваме теглото.


в. „Витлиемска звезда”, г. 2, бр. 13, 24 февруари 1923 г.