НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” В ПАМЕТ НА ПОЕТА ИВАН НИКОЛОВ

Кметството в с. Горски извор, Народното читалище „Пробуда” и Поетичния клуб на името на поета Иван Николов и пенсионерския клуб организират:

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „ЕСЕННИ ЩУРЦИ” В ПАМЕТ НА ПОЕТА ИВАН НИКОЛОВ

Условия за участие в конкурса:
- Право на участие имат всички творци, навършили 18 години.
- Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 30 август 2 017 г. (валидна е датата на пощенското клеймо) в голям пощенски плик, съдържащ:
- Най-много три непубликувани и напечатани в 3 екземпляра стихотворения.
- Малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография (дата и място на раждане, публикации).

Творбите ще се оценяват от тричленно жури. Ще бъдат връчени три парични награди: първа - 200 лв., втора - 150 лв., и трета -100 лв. плюс грамота за участието в конкурса. Ще бъде връчена и специалната награда „Иван Николов” за дебютно участие - 100 лв. и грамота.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.

Оповестяването на резултатите от конкурса и връчването на наградите на победителите в конкурса ще се състои в последната събота на септември 2017 г., от 10 часа сутринта в село Горски извор. Ще се проведе и литературно четене от авторите на наградените и участвалите в конкурса творци. Ще има и авторски рецитал на гости от друга държава.

Творбите се изпращат на адрес: с. Горски извор, Димитровградска община, Хасковска област. Читалище „Пробуда”, Кирил Георгиев за поетичния конкурс „Есенни щурци”.

Телефон за по-подробна информация: 0879 183949, имейл: berta_mart@abv.bg