ПОКАНА ЗА “ТОВА НЕ Е ВСИЧКО” ОТ СЛАВЧО ДОНКОВ

ГАЛЕРИЯ-КНИЖАРНИЦА „СОФИЯ-ПРЕС”
ГР. СОФИЯ, УЛ. „СЛАВЯНСКА” № 29

ВИ КАНИ
на премиера
на
сборника с новели

„ТОВА НЕ Е ВСИЧКО”
том първи и втори
от Славчо Донков

за книгата и автора
ще говори актьорът и писателят
Вели Чаушев
5. 07. 2017 г.
сряда
София
ул. „Славянска ” № 29
17,30 ч.