БЪЛГАРАНЧО И КНЯЗЪТ

Владимир Попанастасов

Веднъж Князът срещнал на улицата Българана.
- Българанчо бе, къде отиваш?
- Не знам! - отговорил сухо Българан.
Князът се разсърдил от дръзкия отговор на смелия хлапак и заповядал да го арестуват.
След два-три дена Князът повикал Българана при себе си:
- Българанчо бе, защо не ми отговори завчера на въпроса, та ме накара да те арестувам?
- Защото не знаех, че отивам в затвора…

——————————

в. „Българан”, г. 2, бр. 43, 31 януари 1905 г.