НОВА ТВОРЧЕСКА ИНИЦИАТИВА НА СЛОВ

„Европейска литература на три азбуки в две държави на Европейския съюз - България и Гърция” е наречена новата творческа инициатива на Сдружение Литературно Общество - Варна (СЛОВ), провеждана от 22-ри до 27-ми юни 2017 г. от писатели, някои от които членове на СБП и СНБП.

Литературното турне, минаващо през градовете Кърджали, Златоград, Ксанти, завършва в Кавала като ознаменува присъствието си навсякъде с литературни четения, творчески срещи, представяния на книги.

С особен интерес се очаква литературното четене в Перперикон, където ще се съберат писатели и от Пловдив, Стара Загора, София, други градове на южна България, Солун. Очакват се, заявили участие творци от Испания, Австрия, Норвегия. Това е една от проявите на провеждания на няколко етапа Фестивал за поезия и за белетристика на европейските езици - Варна 2017, организиран от СЛОВ, Академия европейска литература - Варна, литературни обединения.

Фестивалът е за писатели от страни членки на ЕС, кандидатстващите за членство в ЕС страни, както и за потенциални страни кандидатки.

Станислав Пенев