ПРЕЗ АДА МИНАХ, ЗА ДА ТЕ ОБИЧАМ…

Диана Сиракова

***
През ада минах,
за да те обичам.
Оброк направих
с времето -
да те намеря.
Сега до мен
е рамото ти топло,
а аз не знам
защо се разтреперих.
Очите ти -
два кладенеца жадни
ме пият дълго
с ненаситна жажда
и аз потъвам
в силната ти пазва,
и моля Бога
да ме надживееш!