СЛЕД ХОРАТА…

Хаджимет Сафаралиев

превод: Тихомир Йорданов

***
След хората, - се питам сам, -
какво остава на земята?
И отговора точен знам:
остават тук децата.

Остават тук добри дела -
и светли, и просторни.
Деца родих си аз, ала
и думи стихотворни.