ЩАСТЛИВА ЩЕ СЕ ВЪРНЕ У ДОМА…

Джавад Ганджали

превод: Георги Ангелов

***
Щастлива ще се върне у дома
и ще върже косата си
жената,
която не е открила името
на своя мъж
в списъка на падналите воини.