АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ – „ШУКШИН”

Алексей Варламов е много опитен автор. На широкия читател са известни превъзходните му биографии за Алексей Толстой, за Александър Грин, за Андрей Платонов, за Михаил Пришвин и други.

В работата си над книгата за Шукшин той прибягва към единствено възможния за сериозния писател и изследовател метод - развенчаването на митове. Спокойно, уверено и с много доказателства Алексей Варламов създава най-убедителната версия за съдбата на изтъкнатия режисьор и писател.

Той дава правото на глас на много свидетели, но в резултат винаги произнася своята присъда и практически винаги ние се съгласяваме с него. Мнението на писателя е продиктувано и от добре групираните аргументи, и от много топлото му отношение към личността на Василий Макарович.

Михаил Попов


Алексей Варламов. Шукшин. Молодая гвардия, 2015. ЖЗЛ.