ЛЕВ КОЛОДНИ – „КОЙ Е НАПИСАЛ „ТИХИЯТ ДОН”? ХРОНИКА НА ЛИТЕРАТУРНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ”

Авторът убедително, според мен, доказва, че авторът на великия роман «Тихият Дон» е не друг, а Михаил Александрович Шолохов. Този изследовател някога намери и показа на света ръкописа на началните части на романа и доказа, че тези начални глави са написани именно от ръката на Шолохов. Специалистите от Института за световна литература „А. М. Горки” и много други специалисти се съгласиха с аргументацията на Лев Колодни.

В тази книга авторът, в частност, разбива онази част от аргументацията срещу авторство на Михаил Александрович, според която не може автор на двадесет и няколко години да напише толкова мащабно, многопланово произведение като «Тихият Дон». В действителност историята на литература познава много примери, когато високите литературни висоти са достигани от автори още в много млада възраст. Да си спомним например английския класик Томас Чатъртън, който завършил житейския си и литературен път на осемнадесет години. Да не споменаваме Артур Рембо, който зарязал писането на деветнадесет.

Михаил Попов