Мария П. Георгиева

Мария П. Георгиева /Мария Петкова Николова, по баща Георгиева/ е родена през 1979 г. в с. Йоаким Груево. Завършва славянска филология - полски език в ПУ “Паисий Хилендарски” (2003), Книгознание и книгоразпространение в Специализирано Висше Училище по Библиотекознание и Информационни Технологии - София (2005) и магистърска програма по Бизнес администрация в ПУ „Паисий Хилендарски” (2009). През 2002 г. получава първа награда в конкурса за превод на проза от полски, чешки и сърбохърватски език, организиран от Пловдивския университет, а през 2003 г. печели първо място в конкурса за кратка проза на ErunsMagazine и LiterNet. Печелила е второ място в конкурса за поезия на Асоциациацията на независимите млади таланти и Съюза на българските писатели. Отличавана е и в литературни конкурси на вестниците „Пловдивски университет” и „Марица”, в конкурса „Любовен човек”, в Националния студентски литературен конкурс „Шумен 2005″, както и в редица други. Нейни стихове са включени в антологията на българската поезия от ХХ в. - “Из века в век” (Москва, 2005), в “Антология на младите български поети” (2007; 2008), в антологията на българската женска любовна лирика “Само за теб” (2009), в антологията „Културна палитра” (2012, 2017). Превежда философска проза от полски език, пише и поезия за деца. Работила е като репортер в екип “Култура” на вестник “Марица” (Пловдив) и като редактор на сп. “Звук и светлина” - издание на Националната асоциация на слепоглухите в България. Живее и работи в град Пловдив.

E-mail: mari_georgieff@yahoo.com


Публикации:


Поезия:

ДОМАШЕН ХЛЯБ/ брой 96 юни 2017


Проза:

ДВЕ ДЪРВЕТА, ТРИ ДЪРВЕТА/ брой 116 април 2019