СВЕТОЗАР АВРАМОВ – „ЕСЕННА ЛЮБОВ”

„Есенна любов” е седмата поетична книга на Светозар Аврамов. Поетът жанрово е определил книгата като лирика, но ако трябва да бъдем още по-точни - цялата стихосбирка е с любовна лирика, в нея няма да намерите нито едно публикувано в предходни книги стихотворение. А защо авторът е дал наслов на книгата си „Есенна любов”? Дали заради сполетялата го през есента внезапна любов, или защото той вече е навлязъл във есенната възраст, което проличава и в пастелните багри на неговия рисунък, и в есенната меланхолия на лиричните интонации?… Не само заглавието „Есенна любов”, но и трите цикъла в стихосбирката са свързани със сезона на листопада - „Есенна молитва”, „Когато есенната възраст…”, „Сред есенната тишина”…


Светозар Аврамов. „Есенна любов”. Лирика. Изд. ЛИЦЕ ПРЕС. София, 2017 г.