ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ В ПЛЕВЕН СИ ИЗБРА НОВО РЪКОВОДСТВО

На 11 юни 2017 година се състоя отчетно-изборно събрание на Дружеството на писателите в Плевен. Плевенските литературни творци избраха своето ново ръководство за следващия мандат.

Досегашният председател на сдружението - Лалка Павлова, отчете дейността на творческото обединение за периода на двата мандата, в които тя го е ръководила - от 2011 до 2017 година.

За тези шест години Дружеството на писателите в Плевен израсна организационно и творчески. Писателите си върнаха Дачевата къща, където сега провеждат своите сбирки и събрания, бяха домакини на четири Международни писателски срещи, развиха издателска дейност не само в лицето на алманах „Мизия”, но и с редица други издания, в които се представя литературната дейност и постижения на плевенските творци.

През тези години за първи път в провеждането на Международната писателска среща „Побратимени светове” бе включено издаването на сборник „Кой кой е”, в който сборник се представят с преводи всички гости на срещата; за първи път също бе включена и специална дискусия по определена тема - на последната писателска среща, която се състоя в края на май 2017 година, темата бе посветена на православието и отношението му с другите религии, отразено в националните литератури на гостуващите поети и писатели.

По повод 35-та годишнина на сдружението бе издаден специален двутомник - поезия и проза, където са представени повече от 100 души, поети и писатели, членували и членуващи през този период в сдружението. Дружеството издаде и двуезичен сборник с преводи на поети от Лобня, Русия, с който руски град има творчески връзки и в отговор на подобен сборник с преводи на 18 плевенски творци на руски език. Възстановени бяха литературните връзки с Ростов на Дон, с който град Плевен е побратимен от 50 години.

През тези години редовно излизаше алманах „Мизия”. На по-високо ниво бе издигнато неговото художествено качество и визия. Плевенските поети и прозаици издадоха много лични книги - почти всяка година техният брой е средно около 15. Редица плевенски автори се занимават активно с преводаческа дейност. Преведени и представени бяха книги на автори от Гърция, Албания и Русия.

Между високите лични постижения можем да споменем книгите с поезия и литературна критика на Лалка Павлова; поетичните книги на Албена Декова и съвместната и есеистична книга с Вангелис Зафиратис от Албания, която излезе на български и албански; поетичните книги на Татяна Любенова и двуезичната и антология с руска поезия - ХVІІІ-ХХІ век; поетичните книги на Люлин Занов и преводите му от руски език; книгите за деца на Витка Витанова, Яна Върбева и Виолетка Петкова; Витка Витанова преведе от руски език книгата на Ирина Сазонова „Предай на децата си”, представена на последната международна среща в Плевен; прозаичните книги на Атанас Славчев, Иван Стефанов, Цветко Маринов, Цветан Лалов, Георги Стойков, Пелин Пелинов (последните двама са почетни членове на сдружението ни); поетичните книги на Христина Комаревска, на Веселин Чернялски, Димитър Цанов, Весела Димова, Осман Мустафов, Гюлшен Алиева и други.

Плевенските автори намериха своя литературна територия и в различни национални издания и имат сериозно присъствие на страниците на най-голямото българско електронно литературно списание „Литературен свят”, с което от много години са установени творчески контакти. Още много може да се говори за дейността на плевенското Дружество на писателите. Тя продължава във времето.

Затова писателите избраха новото си ръководство. Лалка Павлова, която повече не може да остане ръководител на Дружеството, независимо от горещото желание на членовете му, тъй като според устав вече е била два мандата, предаде щафетата на Христина Комаревска.

Членовете на управителния съвет са Христина Комаревска, Лалка Павлова, Албена Декова, Татяна Любенова и Осман Мустафов. В Контролната комисия са включени Люлин Занов, Валери Петров и Атанас Славчев.

Предстоят нови предизвикателства за плевенското сдружение. Стремежът ще бъде да се включат в редиците му млади хора, които да обновят „творческата му кръв”, да продължи издаването на алманах „Мизия” и провеждането на Международната писателска среща в бъдеще; да продължи и активната издателска работа, както и преводаческата дейност.

Разбира се, с интерес ще очакваме и новите книги на плевенските поети и прозаици.

Татяна Любенова, член на УС
на Дружеството на писателите в Плевен