Патрик Попел

Патрик Попел (Патрик Поппель, Patrick Poppel) е роден в Австрия. Генерален секретар на Института „А. В. Суворов” (Виена), чиято цел е съдействие на развитието на обществените контакти между Русия и Австрия, провеждането на културни мероприятия и публични акции, организиране на курсове по руски език. Още като юноша Попел е искал да стане католически свещеник, дори е обмислял да стане монах, живял е в манастири, а духовният му наставник е заемал висок пост в католическата църква. Но католик по рождение, Попел приема православието, към което го подтиква украинската криза, събитията в Новорусия и в Крим. Посещавал е многократно Русия. Живее във Виена.


Публикации:


Публицистика:

ПРИТЕСНЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ В ЕС/ брой 96 юни 2017


Интервю с Патрик Попел:

ПАТРИК ПОПЕЛ: „ИСКАМ ДА БЪДА НА СТРАНАТА НА ДОБРОТО”/ брой 96 юни 2017

ПАТРИК ПОПЕЛ: „ТРЯБВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РУСИЯ, А НЕ КОНФРОНТАЦИЯ С НЕЯ”/ брой 96 юни 2017