ПАВЕЛ ДОРОХИН – „НАШЕТО ДЕЛО Е ПРАВО! КАК ДА ПОБЕДИМ В СТУДЕНАТА ВОЙНА 2.0”

Новата книга на секретаря на ЦК на КПРФ и член на Съюза на писателите на Русия, заместник-председателя на Комитета на Държавната Дума по промишлеността Павел Сергеевич Дорохин е посветена на актуалните въпроси на съвременното държавно строителство и сигурността на Русия: възстановяването на индустриалната мощ на страната и нейния Отбранително-промишлен комплекс (ОПК); решаването на националния въпрос, преди всичко - на въпроса за ролята на руския народ като държавнообразуващ етнос; противопоставянето на военната и културна експанзия на световния империализъм и защитата в контекста на тази борба на честта, достойнството и свободата на един от най-добрите синове на сръбския народ - генерал Р. Младич, предателски пратен в затвора на престъпния Хагски «трибунал».


Павел Дорохин. Наше дело правое! Как победить в Холодной войне 2.0., 2015