ОВЦА И ВЪЛК

Николай Фол

басня

В една снежна зимна нощ овца и вълк се разговаряли. Разбира се, овцата била в кошарата, а вълкът - отвън.

- Излез, овчице - говорил сладко-сладко вълкът. - Защо търпиш господството на овчаря? Той дои всяка сутрин млякото ти, стриже всяка пролет вълната ти и в края на краищата те изяда.

- Но той се грижи за мене - отвръщала смирено овцата.

- Пфу! Какво овчедушие! Ела с мен в гората. Там ние не ще имаме нужда от ничии грижи, а горди и смели сами ще намираме храната си. Дори - ти ще видиш - на овчаря и на неговите верни кучета страх ще задаваме!

Помислила овцата, помислила (колкото овца може да мисли, разбира се), поколебала се за минутка-две, па излязла.

И тръгнали овцата и вълкът за гората.

Но когато навлезли в дивата гора, вълкът се спрял, изсмял се хищно и рекъл презрително:
- Овца!

И я изял.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, 22.11.1930 г.