Маргарита Серафимова

Маргарита Серафимова е автор на стихосбирките “Животни и други богове” (Университетско издателство, София, 2016) и “Демони и свят” (Черно фламинго, София, 2017). Нейни стихове излизат в “Литературен вестник”, “Факел”, “Нопоезия” и в редица американски и европейски издания на английски език.


Публикации:


Поезия:

НЕБЕТО БЕШЕ НОЩНА НЕЗАБРАВКА…/ брой 96 юни 2017

ТИ СИЯЕШЕ…/ брой 99 октомври 2017

МЪГЛЯВИНАТА АНДРОМЕДА/ брой 118 юни 2019