ЧЕТИРИСТИШИЯ

Петко Каневски

СВЕТЛИНА

Кандилото, кандилото догаря,
и огънят кой ли ще спаси?
Върнете се, върнете се в олтара,
там Бог присъства с огнени очи.
Той може всичко - само да реши.

——————————

ЛЮБОВ

Дали те искам, или не?
Дори сега не зная -
но моля Бог на колене
и след смъртта да те желая.

——————————

ВЕЧНОСТ

Обидно рано заспах,
обидно късно те срещнах.
Може само от звездния прах
Бог да извайва вечност.

——————————

ПЕЙЗАЖ ЗА ДВАМА

Денят е още весел от тъга,
а виното препуска като лудо,
и като люлка седмоцветната дъга
ни приютява в своето небесно чудо.

——————————

ЛИТУРГИЯ

Прости, прости, аз вечно закъснявам,
животът си изтече смешно трезвен,
от сладострастни все жени опияняван.
Само твоя пристан свети звезден.

——————————

УСЕТ

Всъщност няма да питам защо,
моите мисли са твои и обратно,
вероятно на Бог все пак е дошло
времето да ни обича стократно!