ИДИ, МОЙ СТИХ…

Христо Радевски

***
Иди, мой стих, иди сред тях,
сред мойте съдници и братя,
които в труд и в плач, и в смях
превръщат в Ханаан земята.

Другар и зов бъди ми ти,
води ги и ги вдъхновявай.
Невежеството им прости,
но низостта им не прощавай!

1965


***
Не ме упреквай, че си служа
с ония, грубите слова,
които - казваш - че едва
ли са товар за речник нужен.

Аз грешник съм, а не светец,
и в страсти разни се увличам.
И как - кажи ми - да наричам
подлеца, ако не подлец?

1965


***
… И аз не питам : в тоя свят защо съм?
Тревожният поток на мойте дни
е свеж, игрив, като реката Осъм,
в която къпах се на младини.

И моите мечти са все тъй млади,
в душата ми до днес все тъй цъфти
смехът на нацъфтелите ливади,
които съм косил на младини.

1965


***
Няма птица с едно крило,
нито пролет без слънце бушува.
Тъй ще бъде и тъй е било,
откак белия свят съществува.

Ние с тебе сме две същества,
две крила на една накипяла
и ревнива душа.
Затова
аз не вярвам в нашта раздяла.

1966


***
Когато зимата с нечуван мраз
скове потоците и езерата
и просне бял саван - вий и тогаз
не вярвайте на ледения вятър.

А вслушайте се как изпод леда
непримирим потокът жив клокоти
и ви вещае свойта свобода,
че той самият извор на живот е.

От опит знае той, и знай добре,
че напролет ще загърми водата,
че никога не може да умре -
щом иде от сърцето на земята.

1966