ОТКЪСИ ОТ ПИСМА

Фьодор Тютчев

превод: Литературен свят

Из писма на поета (1866-1868 г.)

Трябва да се разгледа едно съвременно явление, придобиващо все повече патологичен характер. Става дума за русофобията на някои руснаци - при това много почитани…

Преди те ни казваха и го казваха напълно искрено, че Русия ги отвращава с липсата на права, свобода на словото и т. н., и т.н. Но какво виждаме сега? Колкото Русия, постигайки известно смекчаване, все повече се самоутвърждава, отвращението към нея от тези господа само расте. Защото, съдейки по всичко, предишните порядки никога не са предизвиквали у тях толкова люта ненавист, колкото съвременните направления на националната мисъл… И напротив, колкото и да потъпкват в Европа правото, нравствеността, самата цивилизация, това, както виждаме, съвсем не намалява тяхното благоразположение към Запада. Те, както и по-рано съчувстват и намират за напълно естествена подлата политика на западните държави.

Въпреки осезателната необходимост, все още упорстват влияния, отчаяно отричащи Русия, живата, историческа Русия, и за които тя е и съблазън, и безумие… И колкото това отрицание е по-безсилно и по-нелепо, поради всичко все по-заплашително в приближаващата действителност, толкова то става по-ожесточено…

Всичко това разобличава напълно превратното им разбиране за съдбата на Русия и историческите закони на нейното развитие… Най-грубо, например, неразбиране на простата истина - дори и да успеем наистина да умиротворим Запада, този умиротворен Запад неминуемо и съвсем логично ще се обърне срещу нас с цялата тежест на европейската коалиция. Ние не можем и не трябва да признаваме на Европа правото да определя за Русия какво място тя трябва да заеме на Изток. За нещастие, и ние самите не можем да определим това - не само в правителствената среда, но дори и в печата.