„ЗА ХАЙДУТ ПЕНЬО ПЕСНИ СЕ ПЕЯТ”

Спомените и преданията за храбрия хайдут Пеньо изобилстват с невероятни, дръзки, легендарни, предавани от поколение на поколение епизоди.
Пеньо Чернеолу налагал справедливост и народната памет му се отплаща. Жесток е, когато наказва, но е бил хуманист. Обичал е и помагал на хората без власт и богатство, стремял се да облекчи тежкия им живот, да зарадва душите им. Всички негови съвременници отбелязват тези му качества. „Той имаше пет деца, но не носеше вкъщи, а раздаваше на бедните.”

Георги Георгиев


„За хайдут Пеньо песни се пеят”. Съставител и редактор Георги Й. Георгиев
„Книгоиздателство МИР” ЕООД, София, 2017 г.