СЕРГЕЙ ЖЕВАЛОВ – „АНТИСУВОРОВ. „ЛЕДОРАЗБИВАЧЪТ” Е ОПРОВЕРГАН!”

Фалшификаторът-ревизионист на историята Виктор Суворов-Резун след Гьобелс твърдеше, че Германия на 22 юни 1941 г. е извършила не вероломно, без обявяване на война, нападение на Съветския Съюз, а… «превантивен» удар.
Авторът, използвайки архивни материали, спомени на съветски, германски, английски и американски участници във Втората световна война, работи на водещи световни историци, а така също «шедьоврите» на В. Суворов-Резун, доказва, че стратегическото разположение на Червената армия през 1941 г. е имало изключително отбранителен характер. Книгата на С. Жевалов убедително показва, че нападението срещу СССР е било акт на безспорна агресия на германските въоръжени сили.


Сергей Жевалов. Анти-Суворов. «Ледокол» опровергнут!, 2016 г.