ИЗ БЕЛЕЖКИ ЗА ЛИБЕРАЛ-ИНТЕЛИГЕНТИТЕ

Виталий Третяков

превод: Литературен свят

*

Отначало интелигенцията обича народа и себе си, после - себе си и народа, после - само себе си. И накрая, тя започва да се възхищава от себе си и да ненавижда народа.

*

Лакеите обичат да пишат трактати за това по какво се различават от робите.

*

Най-добрите си произведения либералите в Русия създават в жанра «безусловна капитулация».

*

Интелигентът се съмнява във всичко, освен в това, че е интелигент. И е убеден, че има право да се съмнява във всичко останало. Нещо повече, длъжен е да се съмнява.

*

Интелигентът често не разбира или се прави, че не разбира онова, което е напълно очевидно за всеки нормален или обикновен човек.

*

Средните пръсти в джоба на «творческата интелигенция» сега струват на държавната хазна стократно повече, отколкото в съветско време. Сега тези средни пръсти са златни. И отдавна не са в джоба.

*

Декларираната в конституцията свобода на печата за всички журналисти и интелигенцията, тя е превзела само за себе си. Т. е. узурпирала го е.

*

Онези, които се представят днес за интелигенти, в по-голямата си част в исторически смисъл не са такива. Но това не снема вината им.

*

Да мисли и да говори за себе си, че е «най-добрата част от народа», може само най-лошата му част.

*

Трима интелигенти, събрани заедно, са приятна компания. Десет интелигенти, събрани заедно, са дискусионен клуб. Сто интелигенти, събрани заедно, са конгрес на интелигенцията. Петстотин интелигенти, събрани заедно, са тълпа, много по-разрушителна от петстотин футболни запалянковци. Тъй като петстотин футболни запалянковци чупят само витрини, а тълпа от петстотин интелигенти - рушат държавата.

——————————

в. „Литературная газета”, № 20, (6598), 24.05.2017 г.