ПИСМО ОТ ФРОНТА

Павел Риков

превод: Красимир Георгиев

ПИСМО ОТ ФРОНТА

Към руснаци българи не стрелят,
ябълки им дават сладки, зрели.
Първо чашка им поднасят с мир.
От шише ракийка им наливат.
А момите - пъргави такива.
С песни топли в ласкавата шир.

Те почти страна са руска, честна.
Щом не стрелят, няма лоши вести,
няма скръб с триъгълни писма.
Танковете ни с усмивка гледат,
обща е желаната победа.
Армията ни не е сама.

Хората не са съвсем богати.
Инструменти: плуг, коса, лопата.
Към земицата обгрижват страст.
Като наште селските им длани.
Вижда се: трудът е непрестанен
и безделието няма власт.

Към руснаците стрелба не знаят.
И очите им с добро сияят.
И цветя ни носи всеки дом.
Наши братя: също са славяни.
В Бога вярват като християни.
Значи, от България с поклон…

Той по-късно, при Берлин загина,
пътя към победата преминал.
От куршуми в огнено петно.
Пред смъртта си спомни той: при Русе
българи не стреляха по руси,
черпеха братушките с вино.

——————————

ПИСЬМО С ФРОНТА

А болгары в русских не стреляли,
А закушать яблочком давали.
Но сначала чарку поднесут.
Из бутыли льют, а в ней ракия.
И девчата ладные такие.
И душевно, ласково поют.

Словом, почти русская сторонка.
Не стреляют, значит, похоронки
Перестали бесперечь писать.
Не стреляют! Мы на танке едем,
Значит, без потерь наш путь к победе.
Так - любой согласен воевать.

А народ не шибко здесь богатый.
Инструменты: плуг, коса, лопата.
Но землицу обиходят тут.
И ладони у крестьян, как наши.
Сразу видно: без устатку пашут
И безделью воли не дают.

А стрелять по русским - не стреляют.
И глаза у них добром сияют.
И цветы несут со всех сторон.
Вы не бойтесь: тут живут славяне.
В Бога веруют, как християне.
Так что, из Болгарии поклон.

Он погиб позднее, под Берлином
На пути к Победе длинном-длинном.
Там, где пули, как метель мели.
А пред смертью вспомнил он: под Русе
Там болгары не стреляли в русских
И вино домашнее несли.