ЛЮБЕН ПАНОВ – „ТАКСИ ЗА ДРЕНЧОВИЦА”

„Такси за Дренчовица” /2016/ е четвъртата книга на автора, излязла в реномираното издателство „Екобелан” - Асеновград. Тя е сборник от четири новели и записки, посветени на родното село Недоклан, Разградско. В нея авторът убедително утвърждава своя публицистичен и белетристичен талант.

Любен Панов в „Такси за Дренчовица”, надниква в един безвъзвратно отиващ си свят, който според думите на писателя „примиренчески се отказва от библейското си предназначение да съхранява и доразвива за поколенията своите най-ценни нравствени стойности”.

Чрез средствата на художествения разказ авторът проследява съдбата на своите литературни герои, утвърждаването и поругаването на ценностните качества у тях, като участници и свидетели в прехода на държавата към нова социално - политическа среда.

Иван Д. Христов


Любен Панов - „Такси за Дренчовица”, Изд. „Екобелан”, 2016 г.