БАБА КОСТЕНУРКА

Николай Соколов

Баба Костенурка
взела пъстра хурка,
седнала, запрела
прежда за фланела.

Прела, недопрела,
взела мотовила…
Вила, недовила,
фланела заплела…

Плела, недоплела,
фланела скроила…
Шила, недошила,
фланела запрала…

Прала, недопрала,
в шипка я забола…
Шипка се навела,
бабата убола.

Баба Костенурка
взела пъстра хурка,
три дни шипка била,
кости й строшила…
И от яд разплела
шарена фланела…