ПЕТКО ЕВРЕВ – „ГРАДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ”

Градът, нашата люлка, огледалото на нашия живот, така авторът на тази книга, Петко Илиев Еврев, вижда и ни показва родния град Ловеч през своите очи.

Представя ни го такъв, какъвто го е запечатал в своето съзнание още от детството, като ученик, като архитект, който е работил в Ловеч и проектирал много от сградите му, винаги съпричастен с неговите проблеми и пленен от неговата красота.

В повествованието се кръстосват различни картини, събития, хора, които авторът вписва органично във времето и пространството на града.

От страниците на книгата извира познание за това, което Ловеч е бил, което е, а и прозрение за това, което трябва да бъде, видяно с очите на архитект професионалист и на гражданин, който обича своя град.