Александър Бовдунов

Александър Леонидович Бовдунов (Александр Леонидович Бовдунов), руски политолог, е роден на 14 юни 1986 г. в Москва. Лидер на Евразийския съюз на младежта. Завършил е магистратура в МГИМО (У) към МИД на РФ (2010 г.) по специалността „Европейски и американски изследвания” и аспирантура (2013 г.) в социологическия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов”. През 2010 г. г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Проекти на геополитическата реорганизация на Източна Европа в новия международен ред”. Кандидат на политическите науки, старши преподавател на катедрата по социология на международните отношения в социологическия факултет на МГУ. Свободно владее английски и румънски език. Политически наблюдател на портала geopolitica.ru. Главен аналитик на центъра „Катехон”. Експерт в Центъра за консервативни изследвания към социологическия факултет на МГУ. Автор на книгата „Россия как задание” (2010).


Публикации:


Публицистика:

(АНТИ)ФАШИСТИ: ГЛОБАЛИСТКАТА АРМИЯ НА ТЕРОРА/ брой 95 май 2017