ЕСЕН

Ирис Зимбицка

превод: Татяна Любенова

Есента - това не са просто ягоди и гъби.
И златото на листата под нашите нозе.
Есента - това е художничка-импресионистка,
изпъстряща поизбледнялото платно на отиващото си лято с широките мазки на маслените бои.
Есента - това е музикант, който свири върху струните на дъжда.
Есента - това е спомен, промъкващ се у дома с аромат на рябина и презрели ябълки.
Есента - това е вдъхновение, отлитащо с вятъра и оставящо едва забележима следа.
Есента - това е тишина.
Тогава, когато всичко е казано и остава само да слушаш и съзерцаваш.
Есента - това е благословът на Всевишния…

13.09.2016