СОНЕТ

Димитър Великсин

Твърдоглава си, девице, нo и аз съм твордоглав,
аз ти казвам, че е гнусно да ся цапаш със белило,
ти по-много ставаш маска и нъравственно плашило:
сега остава да видим кой от нас е по-кoрав.

Ти не щеш да разумееш, че е смешно за мома,
ученичка колко-годе, със белило да ся маже,
и с таквоз фалшиво лице пред светът да ся покаже:
знак, че в нея е фалшива и душевната страна…

Аз пак, като твой Петрарка, ще я карам със сонети,
дорде веч голям и малък стигне всяк да ся усети
и познай каква е стока мойта Лаура …уви!

Тогаз, кат страстта ти нижна тя направи веч джорджина,
ще ся убедиш, но късно, Мадмоазель… (дали й Гергина?)
че канкрената от рано е добре да ся гори!