ИЗЛЕЗЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ АЛАМАНАХ „НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ”

„НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ” („В Светата Земя”) е литературно-художествен алманах, който се издава на обществени начала от група творческа интелигенция от Израел и Палестина.

Редакционният съвет включва: Исраел Шамир (Израел Шамир), Ирис Зимбицка, Влад Ривлин (главен редактор), Слава Иляев и Артьом Кирпичьонок.

Брой 1 за 2017 г. включва литературни творби на Исраел Шамир, Артьом Кирпичьонок, Борис Дубсон, Ирис Зимбицка, Влад Ривлин, Изя Бисерглик, картини от Слава Иляев, Александра Иляева, Мoхамед Алхадж, Мусалам Бадарин, Навахел Машарка.

Алманахът е дело на издателство „Skleneny mustek s.r.o.”, Karlovy Vary.