ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТЕБ

Павлина Гатева

ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТЕБ

Надпяват се щурците милиони,
а куче вие някъде протяжно,
съседката се кара под балконите
и ауспух на една кола не гасне.

От топъл въздух вечерта въздиша,
звезди проблясват нощно уморено,
под розов хоризонт градът разнищва
на клоните тополите във черно.

Самотно време - в интернет е тихо,
напрягат се настройките до скъсване,
замлъкват всички, звуците увисват,
аз предусещам твоето присъствие.


ЗАДАЧА ОТ РАЗДЕЛ „ТЕОРИЯ НА БЕЗКРАЙНИТЕ ЧИСЛА”

Ако е вярно,
че пространството и времето,
подобно земната кора
в тектонските скали,
нагънаха се в мощен катаклизъм,
за да се срещнем аз и ти,
каква е вероятността
процесите да се повторят?