ЗА АЛМАНАХА „В СВЕТАТА ЗЕМЯ”

Редакторите на алманаха

превод: Литературен свят

Името на нашия алманах е избрано неслучайно. Древната Земя Ханаан е станала Родина на най-различни народи с различна култура и историческо наследство.

И цялото това разнообразно културно наследство е събрано на относително малка територия на земното кълбо.

Но е невъзможно да си представим тази древна земя без юдейските и мюсюлмански светини, без християнските храмове, бахайските градини или Арменския квартал в Йерусалим. И това е само малка част от богатото културно наследство на древния Ханаан-Юдея-Палестина.

Светата Земя се нарича така, защото е свята за всички. за евреи, араби, руснаци, мюсюлмани, юдеи и християни. Т. е. тя е обща светиня за всички, независимо от националността или вероизповеданието. Обща основа за всички хора.

През вековете тази земя е била място за жестоки войни. Десетки завоеватели са се опитвали да установят своя монопол върху Светата Земя.

Но всички тези войни и завоевания не са разрушили главното - уникалното в своя многонационален и мултикултурен характер на страната, въплътеното в много свидетелства от различни епохи, чрез които е минала Светата Земя, запазвайки неповторимото си лице.

Сред тези свидетелства особена роля играят създадената в Светата Земя гениални произведения на литературата и изкуството. И най-вероятно не на политиците, а именно на хората на изкуството, литературата и науката е отредено да сложат край на войните.

Ето защо избрахме такова наименование за нашия алманах. Според нас именно то по най-добър начин отразява концепцията на това издание: взаимно разбиране и взаимодействие на хора от различни националности и конфесии.

Алманахът е съставен от произведения предимно на палестински и израелски автори. Но ние не ограничаваме рамките на алманаха в някаква определена география. Обратно, ние ще я разширяваме.

Главен критерий при подбора на материалите за следващите броеве ще бъде, при запазване акцента върху палестинската тематика, преди всичко на художествената ценност на произведенията.

При това нашата цел е да сближим хората от различни националности и вероизповедания чрез творчеството в цялото му многообразие.

А доколко сме успели да постигнем или поне да се доближим до поставената цел - нека съди читателят.