БЛЕСТИ РЕКА…

Ирис Зимбицка

превод: Георги Ангелов

***
Блести река под обедното слънце.
Рибарска лодка
плува към брега.

***
В гъстата трева
изгубихме своето щастие.
А може би то още си е там?

***
Защо да пиша,
когато в думите напразно
звучат напълно чужди гласове.

31.05.2016

***
Всички ще си идем
и годините ни там ще се превърнат
само в минутен сън.

12.10.2016