Христо Филчев

Христо Лазаров Филчев е роден на 06.09.1951 г. в с. Микрево, Благоевградско. След завършване на полувисшето си образование работи в гр. Сандански като културно-масовик в местния санаториум. Членува в литературния кръжок в града. Публикува стихове във вестниците „Санданска трибуна”, „Пиринско дело” и „Пулс”. Бива забелязан и поканен в гр. София, където публикува стихове във всички вестници и списания. Първата му стихосбирка „Преглътнати сълзи” излиза през 1979 г. от издателство „Народна младеж”. По това време работи като възпитател в Министерството на просветата, Окръжния народен съвет и Народния театър „Иван Вазов”. Бил е редактор във в. „Транспортен глас”. Членувал е и в поетичния кръжок към „Съюза на строителите” с ръководител Павел Славянски. Стихосбирки: „Сънувах ли или живея” (1992), „С душа на цвете” (1997), „Начало и кръст” (1999), „Брод” (2000), „Късна светлина” (2001), „Световната слава” (2004), „Свирещи треви” (2016). Умира на 10 януари 2019 г.


Публикации:


Поезия:

ЖАЛБА ЗА ЯНЕ САНДАНСКИ/ брой 95 май 2017

СТРАХ В ОЧИТЕ/ брой 99 октомври 2017

ТИ, КОЙТО/ брой 113 януари 2019

ЩАСТЛИВ СЪМ/ брой 123 декември 2019

НОСТАЛГИЯ/ брой 124 януари 2020