КАК И КОГА БЕШЕ СЪЗДАДЕНА КАРТОТЕКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Спас Антонов

Из предговора на книгата „Картотека на съвременната българска поезия”

Винаги съм се ръководил от максимата, че човек идва на този свят не да вземе, а само да остави нещо. В крайна сметка, когато той си тръгва, разбира, че нещото, което иска да вземе за себе си, го няма. Има само това, което е оставил, което ще помогне на хората да изживеят живота си по-добре.

Ето защо, като студент през 1954 година, когато членувах в литературния кръжок „Васил Воденичарски” и публикувах първите си стихотворения, реших да изрязвам всичко публикувано не само от мен, а и от моите състуденти. Изрезките събирах в обикновена картонена кутия.

Обаче познанството ми с нови поети се увеличаваше, изрезките - също. Когато кутията се напълни, аз разпределих изрезките по имена и ги подредих в пликове.

Изрязването на стихове от вестници, списания и каквото и да е печатно издание, се превърна в непреодолима страст. Не можех да гледам изхвърлен от употреба вестник или списание с поместено в тях стихотворение, без да го прочета, изрежа и сложа на мястото му в съответния плик.

Следях редовно литературните издания. По-късно половината от заплатата си давах за абониране на ежедневния и периодичен печат. Така постепенно изрезките се натрупваха и аз бях принуден да направя специални кутии (сейфове) и етажерки, за да се съхраняват и обслужват удобно.

Фактически това представлява външно сега картотеката на съвременната българска поезия. В този си вид сега съдържа на 3 000 000 (три милиона) изрезки със стихове на 10 800 автори.

Към картотеката съществува КАТАЛОГ, в който се вписва името на всеки поет, издал поне една стихосбирка. До този момент в каталога са записани над 3200 души, но според мен, поетите, издали стихосбирки, са много повече, защото почти всеки ден се получават съобщения в ежедневния и периодичен печат за новоизлезли книги. (…)

Картотеката се състои от три раздела. Първият раздел съдържа изрезките с творби на поети, които още не са издали стихосбирка. Във втория раздел са изрезките с творби на всеки поет, издал поне една стихосбирка, а третият раздел съдържа изрезките с произведенията на вече починалите поети.

Когато поет от първия раздел издаде стихосбирка, изрезките с творбите му се преместват във втория раздел и името му се вписва в каталога, а когато и този поет си отиде от света, всичко написано и оставено от него, се съхранява в третия раздел.

Съдържанието на пликовете в картотеката е разнообразно. В тях се намират не само публикувани стихове, но и много ръкописи на непубликувани произведения.

Може да се видят оригинални снимки на самите автори, преводи от чуждестранни поети, рецензии и отзиви за издадените стихосбирки, изрезки с нотирани текстове за песни, както и изявления на авторите пред първа или нова книга.

Преобладават и съобщенията за срещи и литературни четения, за награди от конкурси и поздравления по случай на кръгли годишнини. Не липсват и дружески шаржове, екслибриси, съобщения за публикации в чужбина, за участие в световни конгреси и т.н.

С една дума, в плика се съдържа всичко, което се отнася до личността и творчеството на даден поет. Тези неща не се поместват в отделна книга.

В такъв смисъл настоящият труд „Картотека на съвременната българска поезия” представлява своеобразен енциклопедически справочник, обхванал максималния брой известни, както и голям брой активно пишещи, но малко известни поети. (…)

Не са малко и списъците с поетите художници, с поетите енигматици, с незрящите поети и други. Най-голям е списъкът с поетите и белетристите, от които са получени автографи върху книгите им.

До този момент те са над 960 автографа. От тях в настоящата книга са сложени съвсем малка част, защото всичките автографи биха представлявали една отделна обемиста книга.

Интерес буди и изследването на роднинството между писателите. Такова изследване се прави и обнародва за първи път у нас. А може би с интерес ще се посрещне и групирането по зодиакален знак на всички, вписани в каталога поети, и на някои по-известни белетристи, както и на много световно известни личности. Това също се прави за първи път у нас.

Не смятам, че с този мой труд съм свършил работата си докрай. В заключение мога с гордост да заявя, че ако я нямаше тази картотека и тази книга, откъде ще се види следата, която са оставили редица талантливи поети, не споменати в никакви енциклопедии и справочници?

Тази книга не представлява антология, където се подбират авторите. Нейната цел е да се види колко хора опитват перото си в това деликатно изкуство - поезията.

Както във всяка библиотека или в статистическа институция, редом до книгите на най-талантливите писатели-кланици на дадена литература - стоят и книгите на по-малко талантливите творци, така и в тази книга, до имената на класиците стоят и имената на съвсем неизвестни автори.

Това е книга на фактите - без дрънкулки и украшения, без лакировка на естествения материал.