СРЕЩА-РАЗГОВОР С КРАСИМИРА КАЦАРСКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА Й КНИГА „СВЕЧЕРЯВАНЕ”

3 май 2017 г., 18 ч., Литературния салон на читалище “Алеко Константинов - 1954″, бул. “6 септември” № 160, Пловдив.
Представя Стефка Тотева.

Красимира Кацарска е родена в Благоевград. Има 34-годишен учителски стаж r e хоноруван асистент към ЮЗУ - катедра Литература - научен сътрудник ІІІ степен. Носителка е на пет първи национални награди (по 2 - за литературна критика и за есеистика и на една - за поезия). За активните си граждански и професионални изяви единодушно е избрана за Учител на годината за 1998 г. и за Жена на Благоевград за 2003 година.
Избрана е първоначално за секретар, а след това - и за председател на Независимото писателско дружество в Благоевград. Има около 1 000 публикации в повече от 55 издания. Авторка е на 50 книги, от които 10 художествени, 6 литературоведски, а другите са методически помагала по литература за ученици от VІІ до ХІІ клас. Книгите й са издадени в над 85 000 тираж. Нейни разработки са публикувани в престижни списания, сборници и алманаси на няколко университета. Участвала е в десетки научни конференции в различни институти. Член на Съюза на българските писатели.