ИИСУС Е КАЗАЛ…

Арутюн Овакимян

превод: Георги Ангелов

***

Иисус е казал: Не убивай…
Мохамед е казал: Живей…
Буда е казал: Бъди мирен…
Още бучат водопади от кръв
в резерватите на човеколюбието…