ВЕТРИ

Генад Кляуко

превод: Найден Вълчев

- Де нощес сте спали, ветри?
- В гривата на коня.

- Що сте станали тъй рано?
- Плашим се от пранги.

- Де се крихте от пороя?
- Долу в двата яза.

- Но сте стряхата отнесли!
- Стара бе. Отпра се.

- А нощес къде ще спите?
- В някоя градина.

- Варди там пазач със пушка!
- Ще й свирнем на цевта!