„РУСКАТА ПРОЛЕТ” – ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

Тази книга е първият, и затова обяснимо съвсем не е пълен и е съвсем не е съвършен опит да се представи сегашното пробуждане на Руския свят, отразено в родната поезия. Пробуждане тежко, до голяма степен трагично, но същевременно - радостно, даващо надежда за по-добро не само за руския народ, но и на цялото човечество, преживяваща най-тежката си от времето на Втората световна война криза.
Неслучайно годишнината от началото на «Руската пролет» практически съвпадна със 70-годишнината от Великата Победа 1945 г., а един от символите й стана оранжево-черна «георгиевска» лента - лентата на ордена на свети Георги Победоносец.
В тази книга гласовете на вече известни поети се сливат с гласовете на самия народ, създавайки удивителна и прекрасна симфония не само на Победата, но и възкресението на Русия за вечен живот.
Всички доходи от книгата ще бъдат предадени във фонда за помощ на жителите на Донбас, пострадали от военните действия.


Русская весна. Антология поэзии. 2015 г.