НАТОЧЕНОТО ОСТРИЕ НА МЕЧ…

Сергей Аверинцев

превод: Тихомир Йорданов

***
Наточеното острие на меч
за битката, в която се изпитва,
е словото на кратката молитва
и знак на свещ, запалена далеч.

Тъй взрени погледите в тази светлина
да са в часа на строгата разплата:
тогаз звезди ще гаснат в небесата
и ще помръкнат слънце и звезди.