ВТОРАТА ГРЕШКА НА АЛПИНИСТА

Гагик Давтян

превод: Георги Ангелов

Два пъти в живота си греши
алпинистът:

първия път -
волно или неволно -
когато си избира професия,
с която ще вади хляба
за себе си и своите деца…

А вторият път…

А втори път не би сгрешил,
ако първия път не беше сбъркал…