НАХВЪРЛЯНИ ПРЕЗ ТРИ-НАДВЕ…

Александър Суворов

превод: Тихомир Йорданов

***
Нахвърляни през три-надве,
по Божа милост недопети,
живеят вечно стихове
до смъртните поети.

И не разбирам аз сега
кое е неразбрано,
кое е вечно до кога
и кой умира рано?

Добре е, май, че точен знак
поетът не очаква,
защото той е друг все пак.
Не са поетите еднакви.