ДА ПОЛЕТИШ НА СОБСТВЕНИ КРИЛЕ…

Григорий Блехман

превод: Тихомир Йорданов

***

Да полетиш на собствени криле
достатъчен е поглед, или дума.
Но стига дума или поглед, зле
отправен, да се свлечеш безшумно.


***
Не истината надделява в спора,
тя в свада се изражда скоро.
За истината трябва диалог,
във който се изслушват двама
в гонитбата на истина голяма.
Това е вече спор висок.